جوایز بین‌المللی در نامزد شدن «طوطی» در جایزه بولونیا موثر بود