🚚 ارسال رایگان خریدهای بیشتر از 150 هزار تومانحساب کاربری
tuti-icon2

پنجره‌ای به ادبیات ایران، پلی به ادبیات جهان

A Window to Iranian Literature, A Gateway to World Literature

درباره‌ی طوطی

طوطی، ﻛﺘﺎب کودک و ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺘﺸﺎرات فاطمی، از ﺳﺎل ١٣٩۴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺑﺮاى ﻛﻮدﻛﺎن آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ. طوطی ﺗﻼش می‌کند ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎى واقعی ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ایرانی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ‏ى الگوهای ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ورود ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار جهانی، ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎى سنی ﻛﺘﺎب و ﻣﺤﺘﻮاى خواندنی ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ادبی و ﻫﻨﺮى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ. طوطی ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت داستانی ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ.

پنجره‌ای به ادبیات ایران، پلی به ادبیات جهان

A Window to Iranian Literature, A Gateway to World Literature

طوطی، ﻛﺘﺎب کودک و ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺘﺸﺎرات فاطمی، از ﺳﺎل ١٣٩۴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺑﺮاى ﻛﻮدﻛﺎن آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ. درباره‌ی طوطی…

تازه‌ها

پرفروش‌ها

برگزیده‌ها

محصولات دیگر

خبرهای طوطی

در دست انتشار

❄️‌
فروش زمستانه
٪۲۰ تخفیف برای همه‌ی کتاب‌‌های طوطی
+ ارسال رایگان برای خریدهای بیشتر از ۱۵۰هزار تومان
🕕 تا ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۹
🌐 www.tutibooks.irبا کتاب‌های طوطی به استقبال بهار می‌رویم که
زمستان را بود فرجام نوروز🖌️ جادوی خواب؛ مهسا هدایتی#کتابهای_طوطی #انتشارات_فاطمی #فروش_زمستانه #نوروز #کتاب_عیدی_بدهیم #عیدی
#زمستان_را_بود_فرجام_نوروز
#زمستانه
⚓‌
همه‌چیز از دست رفت. خدمه‌ی کشتی یک‌به‌یک از پا درآمدند و مغلوب شدند. من آخرین نفرم و در چهاردیواری این اتاق محبوسم. چیزی لزِج و سیاه تمام دیواره‌های کشتی را پوشانده است که انگار توش‌وتوان را از تنم می‌مکد و مرا از فرار از این زندان چوبی باز می‌دارد. هوا متعفن و خفگی‌آورست. با این وضع شک ندارم که کشتی به‌زودی سقوط خواهد کرد و تنها امیدم این است که به‌کلی نابود شود.#پسری_که_جادویی_شد
نویسنده: #ای_پی_وینتر
مترجم: #بهرنگ_موجانی
#رمان_نوجوان
قیمت: ۶۸۰۰۰ تومانتاریخ انتشار: ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۹#کتابهای_طوطی #انتشارات_فاطمی #بزودی #طوطی_نوجوان
🦕‌
اگر تکامل واقعاً روی می‌دهد، سنگواره‌های انتقالی کجا هستند؟سنگوارهٔ انتقالی سنگواره‌ای است با ویژگی‌هایی که نشان می‌دهند با دو گونهٔ دیگر از سنگواره‌ها خویشاوندی دارد.
سنگوارهٔ انتقالی نشان می‌دهد چگونه یک گیاه یا جانور جدید، از گونهٔ قبلی به گونهٔ جدید تکامل یافته است.انبوهی از این سنگواره‌ها وجود دارند. بعضی از آشکارترین توالی‌های سنگواره‌های انتقالی، مربوط به موجودات اقیانوسی همچون صدف‌ها و خرچنگ‌ها هستند.قهرمان همیشگی سنگواره‌های انتقالی «آرکیاپتریکس» مشهور است. از این جانور پردار کوچک، چیزی می‌دانید؟#تکامل
نویسنده: #دانیل_لاکستون
تصویرگران: دانیل لاکستون و #جیم_اسمیت
مترجمان: #کاوه_فیض_اللهی و #طاهره_رنجبر
گروه سنی: بالای #ده_سال
قیمت: ۴۸۰۰۰ تومان
خرید از وبگاه طوطی
🛒 2ti.in/takamol📸 @_ali_mohammad_pour#کتابهای_طوطی #انتشارات_فاطمی #طوطی_ده_سال
#سنگواره
🎒‌
گاهی فکر می‌کنم همه دوست دارند دروغ بشنوند و باورش کنند، حتی با اینکه می‌دانند آن حرف دروغ است، چون هیجان‌انگیزتر از حرف راست است. به‌خصوص اگر دروغی توی روزنامه چاپ شده باشد، بیشتر باورش می‌کنند.#پسر_ته_کلاس
نویسنده: #آنجالی_ک_رئوف
مترجم: #محبوبه_نجف_خانی
#رمان_نوجوان
قیمت: ۵۸۰۰۰ تومان🌄 تاریخ انتشار: ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۹
🛒 2ti.in/pesar#کتابهای_طوطی #انتشارات_فاطمی #طوطی_نوجوان #بزودی
0