🚚 ارسال رایگان خریدهای بیشتر از 150 هزار تومانحساب کاربری

tuti-icon2

پنجره‌ای به ادبیات ایران، پلی به ادبیات جهان

A Window to Iranian Literature, A Gateway to World Literature

درباره‌ی طوطی

طوطی، ﻛﺘﺎب ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺘﺸﺎرات فاطمی، از ﺳﺎل ١٣٩۴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺑﺮاى ﻛﻮدﻛﺎن آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ. طوطی ﺗﻼش می‌کند ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎى واقعی ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ایرانی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ‏ى الگوهای ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ورود ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار جهانی، ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎى سنی ﻛﺘﺎب و ﻣﺤﺘﻮاى خواندنی ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ادبی و ﻫﻨﺮى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ. طوطی ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت داستانی ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ.

پنجره‌ای به ادبیات ایران، پلی به ادبیات جهان

A Window to Iranian Literature, A Gateway to World Literature

طوطی، ﻛﺘﺎب ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺘﺸﺎرات فاطمی، از ﺳﺎل ١٣٩۴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺑﺮاى ﻛﻮدﻛﺎن آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ. درباره‌ی طوطی…

تازه‌ها

پرفروش‌ها

برگزیده‌ها

خبرهای طوطی

🕊️
ماچوچه و کلاغ را می‌شناسی؟
قصه‌شان را خوانده‌ای؟
چطوری تصویرهایشان به کتاب تبدیل شد؟این ویدیو بخشی از یک راه طولانی است. راهی که طی شد تا بازنویسی افسانه شعبان‌نژاد از قصه‌ای خراسانی با تصویرهای محمدحسین ماتک به کتاب «ماچوچه و کلاغ» تبدیل شود.#ماچوچه_و_کلاغ
«قصه‌هایی از ادبیات شفاهی ایران»
بازنویسی: #افسانه_شعبان_نژاد
تصویرگر: #محمدحسین_ماتک
گروه سنی: بالای #شش_سال
قیمت: ۳۸۰۰۰ تومان#کتابهای_طوطی #انتشارات_فاطمی #ادبیات_شفاهی #بازنویسی
🔮‌
می‌گویند خیلی وقت است جادو از بین رفته…آیا حقیقت دارد؟اتفاق‌های خیالی ناگوار روی زندگی ملال‌آور بِرت سایه انداخته‌اند، اما دختری شجاع و ماجراجو به نام فینچ، با پاهایی آهنین او را نجات می‌دهد.آن‌ها با کشتی هوایی دزدان دریایی در میان ابرها به‌سمت سرزمین فراموش‌شده‌ی فِرِنور پرواز می‌کنند. جادو سرنوشت آن‌هاست، بِرت به‌زودی خواهد فهمید…#پسری_که_جادویی_شد به‌‌زودی منتشر می‌شود.نویسنده: #ای_پی_وینتر
مترجم: #بهرنگ_موجانی
#رمان_نوجوان#کتابهای_طوطی #انتشارات_فاطمی #طوطی_نوجوان #بزودی
🍎‌
در روز جهانی غذا، طوطی یاد موش گرسنه افتاد. موشی افسانه‌ای که اول تمام سیب‌های باغ را خورد. بعد راه افتاد و هر چه سر راهش رسید را خورد. همین‌طور که پیش می‌رفت و همه‌چیز را می‌خورد، چاق و چاق‌تر می‌شد.
تا اینکه...به نظر شما آخر قصه، موش موفق می‌شود تمام شهر را ببلعد؟#موش_گرسنه
«قصه‌هایی از ادبیات شفاهی ایران»
بازنویسی: #افسانه_شعبان_نژاد
تصویرگر: #غزاله_بیگدلو
گروه سنی: بالای #شش_سال
قیمت: ۳۸۰۰۰ تومان
خرید از وبگاه طوطی
🛒 2ti.in/moosh#کتابهای_طوطی #انتشارات_فاطمی #روز_جهانی_غذا #ادبیات_شفاهی