🚚 ارسال رایگان خریدهای بیشتر از 200 هزار تومانحساب کاربری
tuti-icon2

پنجره‌ای به ادبیات ایران، پلی به ادبیات جهان

A Window to Iranian Literature, A Gateway to World Literature

درباره‌ی طوطی

طوطی، ﻛﺘﺎب کودک و ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺘﺸﺎرات فاطمی، از ﺳﺎل ١٣٩۴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺑﺮاى ﻛﻮدﻛﺎن آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ. طوطی ﺗﻼش می‌کند ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎى واقعی ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ایرانی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ‏ى الگوهای ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ورود ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار جهانی، ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎى سنی ﻛﺘﺎب و ﻣﺤﺘﻮاى خواندنی ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ادبی و ﻫﻨﺮى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ. طوطی ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت داستانی ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ.

پنجره‌ای به ادبیات ایران، پلی به ادبیات جهان

A Window to Iranian Literature, A Gateway to World Literature

طوطی، ﻛﺘﺎب کودک و ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺘﺸﺎرات فاطمی، از ﺳﺎل ١٣٩۴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺑﺮاى ﻛﻮدﻛﺎن آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ. درباره‌ی طوطی…

تازه‌ها

پرفروش‌ها

برگزیده‌ها

محصولات دیگر

خبرهای طوطی

🦋‌
وقتی مامان با ما زندگی می‌کرد، قبل از خواب پیشم می‌آمد. یک لیوان شیرکاکائو می‌آورد و قصه‌های قشنگ برایم می‌خواند. بعضی وقت‌ها هم از بچگی‌هایش حرف می‌زد. زمانی که در انگلستان زندگی می‌کرد. مامان با پدر و مادرش زندگی می‌کرد، اما آنها پدر و مادر واقعی‌اش نبودند و او فرزندخواندهٔ آنها بود.
عادت داشت شعرهای مری پاپینز را برایم بخواند، اما نه آنهایی را که مال فیلم بودند و جولی اندروز می‌خواند؛ چون هنرپیشهٔ فیلم مثل مامان انگلیسی است. مری پاپینز توی کتاب‌ها با مری پاپینز توی فیلم فرق دارد.
یک شب گفت: «این مریِ واقعی است، با مریِ توی فیلم فرق دارد، چون آنهایی که فیلم می‌سازند مجبورند داستان را کوتاه کنند.»#پسرک_و_جادوی_مری_پاپینز
نویسنده: #الخاندرو_پالوماس
مترجم: #کیوان_عبیدی_آشتیانی
#رمان_نوجوان
قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان
خرید از وبگاه طوطی🛒 2ti.in/pesarak📸 @eghlimalb#کتابهای_طوطی #انتشارات_فاطمی #طوطی_شکر_است #طوطی_نوجوان
#Unhijo #alejandropalomas
🛒‌
«هر چیزی که تولید شده باشد، تأثیر کوچکی بر محیط زیست دارد. یکی از مؤثرترین راه‌هایی که می‌توانیم از سیاره‌مان مراقبت کنیم این است که چیزهای کمتری بخریم. برای همین مهم است چیزی را بخریم که واقعاً به آن نیاز داریم و با آگاهی محصولات مورد نظرمان را انتخاب کنیم.
چیزهای زیادی وجود دارند که بدون آن‌ها هم می‌توانیم سر کنیم.»
👀
به دوروبرت نگاه کن!
از چه چیزهایی بیشتر استفاده می‌کنی و چه چیزهایی خیلی‌وقت است که بی‌استفاده و بی‌مصرف گوشه‌ای افتاده‌اند؟
🍜
مجموعه‌ی چهارجلدی «علم در سوپ» به‌زودی منتشر می‌شود.#کتابهای_طوطی #انتشارات_فاطمی #بزودی #علم_در_سوپ
🏚️‌
یکی از انواع توسل به مرجع نامربوط، توسل به حکمت مردمان قدیم است. در این روش فرض می‌شود سخنی صرفاً به این دلیل که ریشه در گذشته دارد درست است. مثلاً اگر بگوییم: «در چین باستان، که یکی از پیشرفته‌ترین تمدن‌های آن دوره به لحاظ فناوری بود، طالع‌بینی رواج داشت» و بعد نتیجه بگیریم: «طالع‌بینی درست است»، مرتکب این نوع مغالطه شده‌ایم. توسل به حکمت مردمان قدیم این واقعیت را نادیده می‌گیرد که در تاریخ بعضی پدیده‌ها و ویژگی‌های عجیب‌وغریب دچار تغییر و تحول طبیعی شده‌اند. مثلاً به این جمله دقت کنید: «ما امروزه خواب کافی نداریم. چند قرن پیش مردم نُه ساعت در شبانه‌روز می‌خوابیدند.» دلایل بسیار گوناگونی وجود دارد که چرا مردم در گذشته بیشتر می‌خوابیدند. اما این واقعیت که آن‌ها بیشتر می‌خوابیدند، شاهدی کافی نیست برای این استدلال که ما هم امروزه باید بیشتر بخوابیم.#استدلالهای_بد
نویسنده: #علی_الموسوی
تصویرگر: #الخاندرو_جیرالدو
مترجم: #حسین_شیخ_رضایی
گروه سنی: بالای #دوازده_سال
قیمت: ۳۴۰۰۰ تومان
خرید از وبگاه طوطی
🛒 2ti.in/bad#کتابهای_طوطی #انتشارات_فاطمی #طوطی_دوازده_سال #طوطی_نوجوان #طوطی_شکر_است
🐾‌
چاپ سوم «همه‌ی آن‌ها یک گربه دیدند» منتشر شد.
👀
بچه، سگ، روباه، ماهی، موش، زنبور، پرنده، کَک، مار، راسو، کرم و خفاش هر یک گربه را به شکلی می‌بینند. مثلاً از نگاه سگ، گربه لرزان و خجالتی است و از نگاه موش، یک شکارچی ترسناک. تو وقتی به گربه نگاه می‌کنی، چه می‌بینی؟کتاب «همه‌ی آن‌ها یک گربه دیدند» یادآور داستان معروف فیل در مثنوی مولوی است که کودکانه به تصویر کشیده شده است.  هر شخص مفاهیم و موضوعات را به شیوه‌ای متفاوت درک می‌کند.#همه_آنها_یک_گربه_دیدند
نویسنده و تصویرگر: #برندن_ونزل
مترجم: #کیوان_عبیدی_آشتیانی
گروه سنی: بالای #چهار_سال
قیمت: ۴۶۰۰۰ تومان
خرید از وبگاه طوطی
🛒 2ti.in/gorbe#کتابهای_طوطی #انتشارات_فاطمی #طوطی_چهار_سال #تجدیدچاپ
#theyallsawacat #brendanwenzel #chroniclebooks
0