🚚 ارسال رایگان خریدهای بیشتر از 150 هزار تومانحساب کاربری

tuti-icon2

پنجره‌ای به ادبیات ایران، پلی به ادبیات جهان

A Window to Iranian Literature, A Gateway to World Literature

درباره‌ی طوطی

طوطی، ﻛﺘﺎب کودک و ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺘﺸﺎرات فاطمی، از ﺳﺎل ١٣٩۴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺑﺮاى ﻛﻮدﻛﺎن آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ. طوطی ﺗﻼش می‌کند ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎى واقعی ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ایرانی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ‏ى الگوهای ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ورود ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار جهانی، ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎى سنی ﻛﺘﺎب و ﻣﺤﺘﻮاى خواندنی ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ادبی و ﻫﻨﺮى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ. طوطی ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت داستانی ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ.

پنجره‌ای به ادبیات ایران، پلی به ادبیات جهان

A Window to Iranian Literature, A Gateway to World Literature

طوطی، ﻛﺘﺎب کودک و ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺘﺸﺎرات فاطمی، از ﺳﺎل ١٣٩۴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺑﺮاى ﻛﻮدﻛﺎن آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ. درباره‌ی طوطی…

تازه‌ها

پرفروش‌ها

برگزیده‌ها

محصولات دیگر

خبرهای طوطی

🍃‌
شاید روزی مجبور شوی سفر کنی
و باد تُندی چنان تو را ببرد
که فراموش کنی چه کسی بوده‌ای و از کجا آمده‌ای...#سفر
نویسنده: #ورونیکا_سالیناس
تصویرگر: #کامیلا_اینگمان
مترجم: #سحر_ترهنده
گروه سنی: بالای #چهار_سال
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان
خرید از وبگاه طوطی
🛒 2ti.in/safar📸 @__.tani#کتابهای_طوطی #انتشارات_فاطمی #طوطی_چهار_سال #با_طوطی_حرف_بزن
😾
به پارک رفته‌ای و همه‌جا شلوغ است. نمی‌توانی هیچ‌کدام از وسایل بازی را انتخاب کنی، چون کلی بچه برایشان صف کشیده‌اند. برای سام هم همین اتفاق افتاده است. سام از اینکه نمی‌تواند بازی کند عصبانی و عصبانی‌تر می‌شود. تو اگر جای سام باشی چه‌کار می‌کنی؟ناگهان سروکله‌ی حیوان خانگی بازیگوش سام پیدا می‌شود! بین بچه‌ها می‌چرخد، به همه‌ تنه می‌زند، آن‌ها را هُل می‌دهد و کاری می‌کند که پا بگذارند به فرار. حالا سام می‌تواند با خیال راحت بازی کند.
😡‌
«سام و حیوان خانگی‌اش» به چاپ سوم رسید.#سام_و_حیوان_خانگی_اش
نویسنده: #سانجیتا_بهادرا
تصویرگر: #ماریو_آربونا
مترجم: #کیوان_عبیدی_آشتیانی
گروه سنی: بالای #چهار_سال
قیمت: ۳۸۰۰۰ تومان
خرید از وبگاه طوطی
🛒 2ti.in/sam#کتابهای_طوطی #انتشارات_فاطمی #طوطی_چهار_سال #تجدیدچاپ #چاپ_سوم
☕‌
انگار یک مهمانی بزرگ در این جنگل برفی برپا شده است. دوست داری کدام حیوان را در این مهمانی ببینی؟#مهمانی_عصرانه_در_جنگل
نویسنده و تصویرگر: #آکیکو_میاکوشی
مترجم: #سحر_ترهنده
گروه سنی: بالای #شش_سال
قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان
خرید از وبگاه طوطی
🛒 2ti.in/asrane📸 @afarinesh_book#کتابهای_طوطی #انتشارات_فاطمی #طوطی_شش_سال
0