tuti-icon2

پنجره‌ای به ادبیات ایران، پلی به ادبیات جهان

A Window to Iranian Literature, A Gateway to World Literature

درباره‌ی طوطی

طوطی، ﻛﺘﺎب کودک و ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺘﺸﺎرات فاطمی، از ﺳﺎل ١٣٩۴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺑﺮاى ﻛﻮدﻛﺎن آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ. طوطی ﺗﻼش می‌کند ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎى واقعی ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ایرانی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ‏ى الگوهای ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ورود ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار جهانی، ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎى سنی ﻛﺘﺎب و ﻣﺤﺘﻮاى خواندنی ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ادبی و ﻫﻨﺮى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ. طوطی ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت داستانی ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ.

پنجره‌ای به ادبیات ایران، پلی به ادبیات جهان

A Window to Iranian Literature, A Gateway to World Literature

طوطی، ﻛﺘﺎب کودک و ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺘﺸﺎرات فاطمی، از ﺳﺎل ١٣٩۴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺑﺮاى ﻛﻮدﻛﺎن آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ. درباره‌ی طوطی…

تازه‌ها

پرفروش‌ها

برگزیده‌ها

محصولات دیگر

خبرهای طوطی

در دست انتشار

🕊️‌
ما در خیلی چیزها مثل هم هستیم. همه‌ی ما حق داریم در امنیت زندگی کنیم و باورهای خودمان را داشته باشیم. درک دیگران به ما کمک می‌کند به زندگی در صلح احترام بگذاریم.
📚‌
در روز جهانی صلح، از کتاب‌هایی بنویسید که به ترویج صلح و نکوهش جنگ می‌پردازند چون «صلح را باید از کودکی آموخت».🖌️ تصویر از کتاب «مثل یک جنگجوی واقعی»، نوشته‌ی حدیث لزرغلامی با تصویرگری مرتضی رخصت‌پناه، که آبان ماه ۱۴۰۰ منتشر خواهد شد.
@hadis_officialpage
@moro.panah#کتابهای_طوطی #انتشارات_فاطمی #صلح #جنگ #روز_جهانی_صلح #حدیث_لزرغلامی #مرتضی_رخصت_پناه #مثل_یک_جنگجوی_واقعی
#internationaldayofpeace
▪️‌
نخودک هم خیلی کوچک است، هم حسابی زرنگ و کلک. او‌ خوب بلد است با یک بشقاب چلو پلو و یک غربیل آب از دریای نور و کوه بلور، دیو گنده‌بک را گول بزند.
حالا هم می‌خواهد هر طور شده قاشق طلایی آقا دیو را بردارد، اما...🟣 این قصه، همان قصه‌ی مشهور «نخودی» است و علت انتخاب این روایت دختر بودن قهرمان آن است؛ درحالی‌که در بیشتر روایت‌ها نخودی، پسر است.🟣🟣 این روایت از کتاب قصه‌های صبحی، نوشته‌ی فضل‌الله مهتدی بازنویسی شده است.🟣🟣🟣 خوانش قصه‌های برگرفته از ادبیات شفاهی ایران، علاوه بر انتقال میراث فرهنگی ایران، به رشد هویت ملی و قومی هم کمک می‌کند.🟣🟣🟣🟣 پس قصه‌های کهن را برای فرزندانمان بخوانیم و وجود آن‌ها را به ریشه‌های تمدن ایران پیوند بزنیم.🟢 در تصویرگری کتاب از المان‌های ایرانی استفاده شده و چشم مخاطب به طرح‌های زیبا و آشنای ایرانی گشوده شده است.🟢🟢 برنده‌ی جایزه‌ی تصویرسازی و طراحی کتاب روسیه ۲۰۲۰📝 عکس و متن از صفحه‌ی @ghasedakbook#نخودک_و_دیو_کلک
قصه‌هایی از ادبیات شفاهی ایران
بازنویسی: #اسدالله_شعبانی
تصویرگر: #علی_بوذری
گروه سنی: بالای #هشت_سال
قیمت: ۳۸۰۰۰ تومان
خرید از وبگاه طوطی
🛒 2ti.in/nokhod#کتابهای_طوطی #انتشارات_فاطمی #طوطی_هشت_سال #با_طوطی_حرف_بزن
📚‌
داستان وارد یکی از مرموزترین و پیچیده‌ترین رازها و ترس‌های بشری شده. ما اغلب فکر می‌کنیم کودکان با این ترس‌ها و نگرانی‌ها بیگانه‌اند و ذهن‌شان خالی است از این دغدغه‌ها. داستان نشان می‌دهد که این یک خیال واهی است و انکار واقعیت: «آنا دلش نمی‌خواست بزرگ شود. از پیر شدن می‌ترسید. بیش‌تر از همه، از روز تولدش وحشت داشت. که یواش‌یواش نزدیک می‌شد. حتی فکرش هم ترسناک بود.»آنا در کنار ترس‌ها و دغدغه‌هایش و حس ناامنی‌اش، یک جای امن برای خودش پیدا کرده که حالش را خوب می‌کند: «تنها چیزی که حالش را خوب می‌کرد، کتاب خواندن بود. برای آنا کتاب‌ها مثل زندگی، واقعی بودند. اگر کسی توی کتاب می‌مُرد، آنا می‌توانست دوباره از اول کتاب را بخواند. این‌طوری مُرده دوباره زنده می‌شود. زنده‌ی زنده درست مثل خودش.»📝 بخشی از یادداشت «کودکان و ترس‌های آن‌ها» درباره‌ی «دختری که می‌خواست کتاب‌ها را نجات دهد»
مجله‌ی #عروسک_سخنگو، شماره‌ی ۳۲۴، بهمن ۱۳۹۹#دختری_که_میخواست_کتابها_را_نجات_دهد
نویسنده: #کلاوس_هاگروپ
تصویرگر: #لیسا_آیساتو
مترجم: #عطیه_الحسینی
گروه سنی: بالای #هشت_سال
قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید از وبگاه طوطی
🛒 2ti.in/dokhtar#کتابهای_طوطی #انتشارات_فاطمی #طوطی_هشت_سال #با_طوطی_حرف_بزن #زری_نعیمی #یادداشت
0