کسب جایزه بزرگ براتیسلاوا یعنی در کارم موفق بوده‌ام