کتاب تصویری «اما و مامان و مامانی» به زودی منتشر می‌شود‎