چطوری «هیولای رنگ‌ها» بسازیم؟

?‌‌
شما چطوری هیولای رنگ‌ها می‌سازید؟

دوست دارید هیولای کدام رنگ را بسازید؟

می‌توانید از این الگوها استفاده کنید و هیولاهای رنگی خودتان را بسازید.

طوطی منتظر دیدن یک عالمه هیولای رنگی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1