لطفاً تصویر رسید واریز وجه را با شماره‌ی سفارشتان از طریق این فرم ارسال کنید.
پس از تأیید واریز وجه، سفارش شما ارسال خواهد شد.
از بارگذاری مجدد رسید خودداری کنید.

در صورتی که تا «۴۸ ساعت» وجه واریز نشود، سفارش شما لغو خواهد شد.
با تشکر

اطلاعات حساب

بانک صادرات به نام مهدی ملک‌زاده

 • شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۷۵۰۴۸۰۶۷۸۴
 • شماره حساب: ۰۱۰۴۹۱۳۳۳۷۰۰۳
 • شماره شبا: IR750190000000104913337003

بانک ملت به نام مهدی ملک‌زاده

 • شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۵۶۵۶۵۱۳۸
 • شماره حساب: ۴۵۲۰۳۶۸۱۴۲
 • شماره شبا: IR770120020000004520368142
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: jpg, jpeg, png, pdf, Max. file size: 1 MB, Max. files: 1.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

  0