کتاب طوطی | بخش کودک و نوجوان انتشارات فاطمی
دسته: , , , , ,

پرندگان از سر تا دم

نویسنده: استیسی ردریک
تصویرگر: کوانچای موریا
مترجم: فروغ فرجود
مجموعه: از سر تا دم

پرندگان از سر تا دم

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎى »از ﺳﺮ ﺗﺎ دم« ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪى ﻋﻠﻤﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮاى ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه‌اى ﻣﻌﻤﺎﮔﻮﻧﻪ، ﻛﻮدﻛﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ دباره‌ى ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮر ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎى »از ﺳﺮ ﺗﺎ دم« ٨ ﺗﺼﻮﻳﺮ از ٨ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ٨ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و از ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺆال ﻣﻲﺷﻮد آﻳﺎ ﻣﻲداﻧﺪ اﻳﻦ اﻧﺪام ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺪام ﺟﺎﻧﻮر اﺳﺖ؟ ﺳﭙﺲ در ﺻﻔﺤﻪى ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ، آن ﺟﺎﻧﻮر در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻮﺗﺎه و ﺟﺎﻟﺒﻲ درﺑﺎره‌ى آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻧﺘﻬﺎى ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮر دﻳﮕﺮ ﺑﻪﺷﻜﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

25000 تومان، 22500 تومان

۲۲٬۵۰۰ تومان۲۷٬۰۰۰ تومان

صاف
بدون اطلاعات
قیمت: 25000 تومان، 22500 تومان
چاپ اول، 1398
رنگی، 36 صفحه، 22x22
شابک: 978-964-3186-17-3
قیمت: 30000 تومان، 27000 تومان
چاپ اول، 1398
رنگی، 36 صفحه، 22x22
شابک: 978-622-6011-97-6

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرندگان از سر تا دم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • عضویت
نام کاربری یا ایمیل را وارد کنید.
.