کتاب طوطی | بخش کودک و نوجوان انتشارات فاطمی

دسته: , , , , ,

همه آن‌ها یک گربه دیدند

نویسنده: برندن ونزل
تصویرگر: برندن ونزل
مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

همه آن‌ها یک گربه دیدند

وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻲ‏ﻛﻨﻴﺪ، ﭼﻪ ﻣﻲ‏ﺑﻴﻨﻴﺪ؟
ﺑﺮﻧﺪن وﻧﺰل ﺷﻜﻞ‏ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﮔﺮﺑﻪ را از ﻧﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ‏ﮔﺬارد و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ‏دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎ، آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻲ‏ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ‏دﻫﺪ.
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻤﺎﻳﺶ زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ از ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﻛﻨﺠﻜﺎوى و ﺗﺨﻴﻞ.
ﮔﺮﺑﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ. ﺳﮓ، او را ﻟﺮزان و ﺧﺠﺎﻟﺘﻲ ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ. ﺑﺮاى ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﺮﺑﻪ ﻓﻘﻂ دو ﭼﺸﻢ ﺑﺰرگ و درﺧﺸﺎن اﺳﺖ. ﻣﻮش، او را ﺷﻜﺎرﭼﻲ وﺣﺸﻲ و دﻳﻮاﻧﻪاى ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ.َﻛﻚ، ﮔﺮﺑﻪ را اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻏﻠﺘﺎﻧﻲ از ﺧﺰ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ و…

۱۱٬۰۰۰ تومان جلد نرم - ۱۵٬۰۰۰ تومان جلد سخت

صاف
بدون اطلاعات
جوایز
  • دریافت نشان نقره ای لاک پشت پرنده
  • کتاب برگزیده شورای کتاب کودک
قیمت: 11000 تومان، 9900 تومان
چاپ اول، 1396
رنگی، 36 صفحه، 28x22
شابک: 978-964-3189-69-3
قیمت: 15000 تومان، 13500 تومان
چاپ اول، 1396
رنگی، 36 صفحه، 28x22
شابک: 978-964-3189-68-6

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “همه آن‌ها یک گربه دیدند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • عضویت
نام کاربری یا ایمیل را وارد کنید.
.