طوطی؛ دوستِ قصه‌گو | کتاب کودک و نوجوان انتشارات فاطمی

معرفی کتاببرچسب

 . برچسب نوشته ها"معرفی کتاب"

مشت‌زن، مشت می‌زد و مشت می‌زد. اون به همه‌چیز و همه‌جا مشت می‌زد. پدرش هم مشت‌زن بود. او مشت‌زنی رو از پدرش یاد گرفته بود. شب و روز مشت می‌زد. به کوه‌ها، به ابرها، به ساختمون‌ها

انتخاب و خواندن کتاب خوب برای کودکان سرزمین‌مان بستر آگاهی و آبادی آینده را فراهم می‌کند. بر ماست که کتاب‌های خوب کودکان را بشناسیم و به آنان معرفی کنیم. ما در پایگاه کودک ایران صدا با این هدف مهم، برنامه‌ی

 معصومه میرابوطالبی در رمان فانتزی آن‌سوی دریای مردگان با بهره گرفتن از حماسه‌ی گیل‌گمش به سراغ موضوع مرگ و جاودانگی رفته است. افشین و جلال در جهانی خیالی به دنبال اکسیر جاودانگی می‌روند و با موجوداتی فراواقعی روبه‌رو می‌شوند. مرگ نیرویی

امروز بیش از هر روز دیگری باید به خشونت نه گفت و صلح را گرامی داشت. در کتاب‌های طوطی همواره تلاش کرده‌ایم تا فرهنگ صلح و مدارا را ترویج دهیم. کیو کیو کشتمت داستانی تأثیرگذار از زندگی دو کودک به‌طور موازی، در

  • عضویت
نام کاربری یا ایمیل را وارد کنید.
.