موسیقی واژه‌ها؛ پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۴۰۰

‌📗
آنگاه که کتاب می‌خوانیم، روح ما به پرواز درمی‌آید
وقتی می‌نویسیم، انگشتان ما آواز سر می‌دهند
واژه‌ها صدای طبل و نوای نی هستند بر صفحه‌ها
مرغانِ آوازخوانند پرکشان و فیل‌هایی نعره‌زنان
رودهایی روان، آبشارهایی فروغلتان
و پروانه‌هایی چرخان
بر بلندای آسمان!
واژه‌ها ما را به رقص فرا می‌خوانند،
وزن‌ها، قافیه‌ها، سم‌ضربه‌ها و صدای بال‌ها،
افسانه‌های کهن و نو، خیالی و واقعی
چه گوشه‌ی دنجی در خانه باشی
چه در گذر از مرزها
شتابان به‌سوی سرزمین و زبانی تازه
در همه‌حال، داستان‌ها و شعر‌ها از آنِ تو هستند
آنگاه که واژه‌ها را با یکدیگر سهیم می‌شویم
صداهای ما به موسیقی آینده بدل می‌شوند
به صلح و شادمانی و دوستی
و ترانه‌ی امید

«موسیقی واژه‌ها»
پیام روز جهانی کتاب کودک
نویسنده: مارگاریتا اِنگل
تصویرگر: راجر مِلو
مترجم: رضی هیرمندی

دوم آوریل، به افتخار زادروز هانس کریستین اندرسن، روز جهانی کتاب کودک نام‌گذاری شده است که در تقویم ایرانی ۱۴ فروردین به این عنوان شناخته می‌شود.
دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان، شعبه‌ی ملی آمریکا، امسال برگزارکننده‌ی بزرگداشت این روز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1