صدای طوطی: مشت‌زن

مشت‌زن، مشت می‌زد و مشت می‌زد.
اون به همه‌چیز و همه‌جا مشت می‌زد.
پدرش هم مشت‌زن بود. او مشت‌زنی رو از پدرش یاد گرفته بود. شب و روز مشت می‌زد. به کوه‌ها، به ابرها، به ساختمون‌ها…
مردم خیلی دوستش داشتن. همه اونو تشویق می‌کردن.
مشت‌زن، یه جفت دستکش هم داشت …

برنامه‌ی «من کتاب می‌خونم» درباره‌ی کتاب مشت‌زن با اجرای محمدحسین خبازکار و فاطمه صدیق را در ایران‌صدا بشنوید.

من کتاب می‌خونم
مشت‌زن
محمدحسین خبازکار، فاطمه صدیق
آسیه حیدری شاهی سرایی
ایران صدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1