فرهاد حسن‌زاده به فهرست نهایی جایزه‌ی هانس کریستین اندرسن ۲۰۲۰ راه پیدا کرد