ز طوطی شکر دریغ مدار‌

کنون که چشمه قند است لعل نوشینت
سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار‌
حافظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1